Výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

14. 12. 2020

Dovolujeme si Vás upozornit, že dne 9. 12. 2020 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021. Vyhlášku naleznete na níže uvedeném odkaze:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=510/2020&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy