Přehled legislativních změn pro rok 2021

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

14. 1. 2021

Dovolujeme si vás upozornit na zveřejněný článek Ministerstva financí ČR, který stručně shrnuje legislativní změny pro rok 2021. Článek naleznete na následujícím odkaze:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/prehled-nejdulezitejsich-zmen-v-gesci-mi-40144