Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů za účetní období roku 2021

1 min

Roman Chloupek

11. 2. 2021

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu. Subjekty obsažené ve výčtu budou za účetní období roku 2021 zahrnuty do účetních výkazů za Českou republiku.

Odkaz:

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů | Účetní výkaznictví státu | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)