MFČR - Metodické pokyny a stanoviska

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

23. 2. 2021

Dovolujeme si vás upozornit na webové stránky Ministerstva financí ČR, na nichž jsou zveřejněny metodické pokyny a stanoviska určené pro orgány veřejné správy.

Odkaz na metodické pokyny:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021