Nové informace Kompetenčního centra IISSP a zveřejnění nových XSD schémat

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

15. 3. 2021

Dle Informací Kompetenčního centra IISSP byly zveřejněny nové balíčky č. 44 a č. 45, které obsahují aktualizovaná XSD schémata. Jedná se o změny, které souvisejí s úpravou metodiky PAP ze strany MFČR pro rok 2021. V rámci těchto změn došlo k úpravám v číselníku partnerů PAP (státy a mezinárodní organizace) a zrušení vykazování identifikátoru veřejné zakázky z elektronických tržišť.

V rámci balíčku č. 44 se jedná o tyto změny:

Změny oproti publikovanému balíčku č. 43

  1. CV31_PAP_castX.xsd - odstranění nepovinného elementu VerejnaZakazkaCisloEvidencniEtrziste ve výkazu PAP část X

  2. iissp_statement.xsd - odstranění definice elementu VerejnaZakazkaCisloEvidencniEtrziste

V rámci bálíčku č. 45 se jedná o tyto změny:

Tento balíček neobsahuje žádné změny struktur oproti balíčku xsd č. 44.

1. Aktualizace číselníku kódu zemí a organizací pro zahraniční partnery vykazované ve výkazech PAP (část 11, 12, 13, 14, 16, 17), PKP (část 2, 3, 5), Seznam ÚJ DKCS: výčet povolených hodnot datového typu PartnerNerezidentVycetType v iissp_statement.xsd

Podrobnější informace viz odkazy níže:

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 44

Informace Kompetenčního centra IISSP - Balíček č. 45