Novela vyhlášky č. 430/2001 Sb. účinná od 1.4.2021

2 min

Ludmila Matějková, Ing.

23. 3. 2021

Dne 17.3.2021 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 49 vyhlášena Vyhláška č. 129/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1.4.2021.

Právní úprava zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění umožnila organizačním složkám státu (dále jako „OSS“) a státním příspěvkovým organizacím (dále jako „SPO“) poskytovat v souladu s § 69 peněžitý příspěvek na stravování, známý jako stravenkový paušál.

Novela vyhlášky 430/2001 Sb. má za cíl upřesnit pravidla týkající se poskytování stravenkového paušálu v OSS a SPO v situacích kdy:

„a) zaměstnanci nelze zajistit stravování ve vlastním stravovacím zařízení odpovídající zdravotnímu stavu tohoto zaměstnance,

b) kdy odběr jídla zaměstnancem spadá do doby, kdy vlastní stravovací zařízení nepracuje, nebo

c) je vlastní stravovací zařízení mimo provoz.“

Novela se dotýká pouze zaměstnavatelů z řad OSS a SPO, kteří provozují vlastní stravovací zařízení. Novela umožňuje řešit situace uvedené výše pod body a) až c) zajištěním stravování prostřednictvím jiného poskytovatele stravovacích služeb, přičemž nelze oba způsoby kombinovat. Důvodová zpráva k této situaci uvádí následující: „... ve skupině zaměstnanců, kteří nemohou ze zdravotních důvodů využívat stravovací zařízení zaměstnavatele, nemůže část těchto zaměstnanců dostávat stravovací paušál a současně druhá část těchto zaměstnanců využívat jídelnu, která poskytuje jídlo vyhovující jejich zdravotnímu stavu. Cílem takové právní úpravy je, aby organizační složky státu postupovaly alespoň v rámci místně oddělených pracovišť jednotně. Rozdílné řešení v rámci stejné skupiny zaměstnanců je administrativně náročné a nepřehledné.“

 

Zdroje:

Vyhláška č. 129/2021 Sb.

Důvodová zpráva