MFČR - Metodické podpory

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

7. 4. 2021

Dovolujeme si vás upozornit, že Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých webových stránkách následující metodické podpory:

  • Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů
  • Rozpočtové určení výnosu z pokut uložených rybářskou stráží ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Odkazy na podpory:

Poskytování dotací příspěvkovým organizacím obcí a krajů

Rozpočtové určení výnosu z pokut uložených rybářskou stráží ve více správních obvodech obcí s rozšířenou působností