MFČR - Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě

Účetnictví Mzdy

2 min

Zdeněk Tišl, Ing.

23. 4. 2021

MFČR na svých stránkách na odkazu zde zvěřejnilo v rámci sekce 1.2 Vyhláška č. 410/2009 Sb. odpověď na dotaz: Jak bude vykázaný mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě podle zákona č. 121/2021 Sb. o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě?

Odpověď MFČR:

Předpis nároku zaměstnance na mimořádný příspěvek od zaměstnavatele, který je VÚJ, bude vykázán v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady“ (zaúčtován na stranu MÁ DÁTI syntetického účtu 521) a snížení povinného odvodu zaměstnavatele bude vykázáno v souladu s ustanovením § 33 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. na položce výkazu zisku a ztráty „A.I.14. Zákonné sociální pojištění“ (zaúčtováno na stranu DAL syntetického účtu 524). Účetní jednotka vykáže v PAP na položce 52103 Mzdové náklady – náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost hrazené zaměstnavatelem.

V případě postupu podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. (snížení povinného pojistného zaměstnavatele o zúčtovaný příspěvek) se z rozpočtového hlediska nejedná o příspěvek ani jiný transfer, ale o započtení. Zaměstnavatel zaplatí pojistné, které bude o příspěvek při nařízené karanténě sníženo. Nejde tedy o jeho příjem, nýbrž sníženou platbu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti na rozpočtové položce 5031.

Výdaj z titulu výplaty příspěvku zaměstnavatelem zaměstnanci podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 121/2021 Sb. bude dále rozpočtově vykázán u zaměstnavatele, který používá rozpočtovou skladbu, zařazen na rozpočtovou položku 5424. 

Zdroj: mfcr.cz