• Podpora
  • Metodický portál
  • Novinky
  • MFČR - Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021

MFČR - Upozornění na změnu právní úpravy v § 14 odst. 3 písm. e) rozpočtových pravidel (zákon č. 218/2000 Sb.) s účinností od 1. června 2021

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

24. 5. 2021

Na stránkách MFČR bylo publikováno upozornění na změnu v zákoně č. 218/2000 Sb. Podstatou změny je to, že žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc ze státního rozpočtu z řad právnických osob již nebudou v žádosti uvádět osoby s podílem v této právnické osobě, ale údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, pokud půjde o právnickou osobu, která skutečného majitele má.

Podrobnosti viz odkaz:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/upozorneni-na-zmenu-pravni-upravy-v--14-41881