Informace o návrhu nové vyhlášky o rozpočtové skladbě

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

27. 8. 2021

V aplikaci ODok na odkazu zde byl zveřejněn návrh nové vyhlášky o rozpočtové skladbě s předpokládanou účinností od 1. ledna 2022. Tento návrh reaguje na novelu zákona č. 218/2000 Sb. (tj. rozpočtová pravidla pro OSS) a novelu zákona č. 250/2000 Sb. (tj. rozpočtová pravidla pro ÚSC) s účinností od 1. ledna 2022, ve kterých bylo nově upraveno zmocnění pro vydávání vyhlášky o rozpočtové skladbě. Ohledně veškerých novinkách, které tento návrh přináší, Vás budeme včas informovat.