Novela vyhlášky o formulářových podáních pro daně z příjmů

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

17. 9. 2021

Dne 13. 9. 2021 vyšla ve Sbírce zákonů v částce č. 146 vyhláška č. 335/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů. Vyhláška reaguje na změny v legislativě, které se dotýkají formulářových podání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2021, např. v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, zrušení solidárního zvýšení daně a zavedení klouzavé progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob, zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně z titulu bezúplatného plnění (daru), a to pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, změny v oblasti uplatnění úroků z úvěrů použitých na financování bytových potřeb jako nezdanitelné části základu daně z příjmů fyzických osob a dalších změn. Vyhláška je účinná od 14. 9. 2021.

 

Zdroje: