Novela zákona o nemocenském pojištění 

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

22. 9. 2021

Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů v částce č. 143 vyhlášen zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Novela se dotýká tří dávek:

- „dlouhodobého ošetřovného

  • zkrácení doby pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny,
  • zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace,
  • zrušení podmínky hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním stavu.

- u ošetřovného rozšíření okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné,

- u otcovské prodloužení období, v němž může být dávka poskytována, v případě, kdy bylo dítě hospitalizováno v období prvých šesti týdnů života.“

Zákon nabývá účinnosti od 1. 1. 2022.

Zdroje: