Změny v zákoně o DPH a formulářových podáních

DPH

2 min

Ludmila Matějková, Ing.

5. 10. 2021

Dne 4. 10. 2021 byla vyhlášena ve Sbírce zákonů v částce č. 158 Vyhláška č. 358/2021 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dlouho avizované změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“), o nichž jsme vás informovali v článku „Změny v DPH od 1.7.2021“. V souvislosti se změnami v oblasti DPH došlo ke změnám ve formulářových podáních – viz Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty v platném znění. Konkrétně došlo ke změnám:

  • ve formuláři přiznání k dani z přidané hodnoty
  • ve formulářích pro zvláštní režim jednoho správního místa (registrace)
  • zavedení nového zvláštního doplňkového celního prohlášení u zvláštního režimu pro dovoz zboží nízké hodnoty
  • v pokynech k přihlášce k registraci
  • v pokynech k vyplnění souhrnného hlášení (v souvislosti s Brexitem – Severním Irskem)
  • u dobrovolné registrace plátce se stává obrat nepovinným údajem

 

Zdroje: