Změna vyhlášky č. 589/2020 Sb. - cestovní náhrady

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

21. 10. 2021

Dne 18. 10. 2021 byla v částce č. 167 zveřejněna vyhláška č. 375/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 19. 10. 2021. Novela vyhlášky mimořádně aktualizuje průměrné ceny benzinu automobilového 95 oktanů pro účely poskytování cestovních náhrad, dochází tedy ke zvýšení průměrné ceny za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů z původních 27,80 Kč na 33,80 Kč za litr (viz § 4 písm. a) vyhlášky č. 589/2020 Sb.). Ostatní sazby a průměrné ceny stanovené vyhláškou č. 589/2020 Sb. zůstávají stejné. 

Zdroj: Sbírka zákonů (https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=375/2021&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy)