Promíjení DPH při dodání elektřiny nebo plynu

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

26. 10. 2021

Dne 20. 10. 2021 zveřejnila Finanční správa Informaci GFŘ k promíjení daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu z důvodu mimořádné události spočívající v prudkém nárůstu cen těchto komodit. Rozhodnutí o prominutí DPH bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 34/2021 ze dne 20. 10. 2021. Podrobné informace k tomuto tématu jsou dostupné na níže uvedených odkazech. 

Zdroje: