MFČR-nový metodický pokyn pro poskytovatele dotací

PAP

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

11. 11. 2021

Ministerstvo financí České republiky zveřejnilo 5. 11. 2021 na svých webových stránkách Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel). Tento metodický pokyn „dává návod všem poskytovatelům dotací dle rozpočtových pravidel (včetně OSS) pro řádné označení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně, a řádné stanovení tohoto sníženého odvodu (dle zákonem umožněného způsobu)“. Materiál najdete na níže uvedeném odkazu.
Zdroj: Metodický pokyn CHJ č. 22

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2021/metodicky-pokyn-chj-c-22--stanoveni-podm-43489