MFČR - Metodika tvorby PAP pro rok 2022

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

19. 11. 2021

Na webových stránkách Státní pokladny byl zveřejněný nový dokument „Metodika tvorby PAP pro rok 2022“. Informace jsou přístupné pod tímto odkazem: 

https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2021/metodika-tvorby-pap-pro-rok-2022-1549