Zavedení krizového ošetřovného a mimořádného příspěvku při karanténě

1 min

Jana Karlová

25. 11. 2021

Vláda dne 19.11.2021 schválila návrh na opětovné zavedení krizového ošetřovného. Rodiče, kteří budou doma se svými dětmi, budou mít nárok na ošetřovné po celou dobu uzavření školy nebo třídy a nebo při nařízení individuální karantény dítěti. Ošetřovné bude navýšeno na 80 procent denního vyměřovacího základu. Rodiče dostanou minimálně 400 Kč na den. Krizové ošetřovné se bude vztahovat i na tzv. dohodáře, kteří odvádí pojistné. Návrh nyní zamíří k projednání v parlamentu. Více se dočtete ZDE

Shodného dne vláda schválila i návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, tedy tzv. izolačku. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. června 2022. Návrh musí ještě schválit parlament a podepsat prezident republiky. Podrobněji ZDE