Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

13. 12. 2021

Na stránkách Ministerstva financí České republiky byla zveřejněna metodická podpora „k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.“ Metodický pokyn naleznete na níže uvedeném odkazu.

Zdroj: Metodický pokyn k vyhlášce č. 403/2021