Pokyn MFČR k vyhlášce č. 412/2021 Sb.

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

21. 12. 2021

Dne 16. 12. 2021 zveřejnilo Ministerstvo financí České republiky na svých webových stránkách Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Pokyn naleznete na uvedeném odkazu.