Schválená novela vyhlášky č. 5/2014 Sb.

Rozpočet

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

27. 12. 2021

Ve sbírce byla 23. 12. zveřejněna novela vyhlášky č. 5/2014 Sb., tato novela vyšla pod číslem 514/2021 Sb. a její účinnost je od 1. ledna 2022. Mezi nejvýznamnější změny patří:

- Změny v souvislosti se zrušením Regionálních rad regionů soudržnosti

- Úpravy v souvislosti s novou vyhláškou o rozpočtové skladbě hlavně v oblasti názvosloví, nakonec bylo upuštěno od návrhu, aby ve výkazech byly pouze jednotlivé kódy rozpočtové skladby, ve schváleném znění tak jsou obsaženy ve výkazech jak kódy rozpočtové skladby, tak i jejich názvy

- Jednotlivé městské části hlavního města Prahy by měly nově jednou ročně sestavovat a prostřednictvím Magistrátu hlavního města Prahy předávat do CSÚIS výkaz FIN 2-12 M.

- Změna části IX. Přijaté transfery a půjčené prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů ve výkazu FIN 2-12 M. Nově je povinnost v této části vykazovat i související výdaje, které jsou kryty přijatými transfery a půjčenými prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů, a to v členění podle účelových znaků (účinnost změny v části IX. je až od srpna roku 2022).