Zahraniční stravné pro rok 2022

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

3. 1. 2022

Dne 10. 12. 2021 byla ve Sbírce zákonů České republiky pod částkou č. 208 zveřejněna Vyhláška č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022, která nahrazuje od 1. 1. 2022 Vyhlášku č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021. V rámci novelizace došlo k následujícím změnám zahraničního stravného:

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

Zároveň došlo u třech zemí ke změně měny, v níž je sazba stanovena, a to u Džibutska a Konžské demokratické republiky se původní měna EUR nahrazuje USD, a u Seychel se měna USD nahrazuje EUR.

Zdroj: Vyhláška č. 462/2021 Sb.