Komunální odpad z hlediska rozpočtové skladby pro rok 2022

2 min

Zdeněk Tišl, Ing.

6. 1. 2022

V nové vyhlášce o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb. došlo s účinností od 1. ledna 2022 mmj. ke zrušení položky č. 1340  - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a zavedení nové položky č. 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Od roku 2022 by tedy tyto příjmy měly být rozpočtovány a účtovány na položce 1345. Co se týče dobíhajících příjmů z komunálního odpadu z roku 2021, potom by tyto měly být dle pokynu MF zveřejněného zde účtovány v roce 2022 na položku 1349 - Příjem ze zrušených místních poplatků.

Dle tohoto pokynu je náplň položky 1349:

Na tuto položku patří zejména dobíhající příjmy z poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a z poplatku z ubytovací kapacity, které byly zrušeny s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, dobíhající příjmy z poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl zrušen s účinností od 1. ledna 2021 zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, a dobíhající příjmy z případných dalších zrušených místních poplatků.