MFČR - Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 58

ÚSC Rozpočet

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

3. 2. 2022

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách aktualizovaný dokument kontrolních vazeb výkazů jako verzi č. 58. Aktualizace dokumentu se týká výkazu FIN 2-12 M a reaguje na novou vyhlášku o rozpočtové skladbě. Byly např. doplněny kontroly v souvislosti s novou povinností pražských městských částí vystupovat jednou ročně tento výkaz apod. 

Aktualita byla zveřejněna na stránkách MFČR pod tímto odkazem:

https://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2022/informace-kompetencniho-centra-iissp--ak-1636