Aktualizace Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě

Rozpočtová skladba

2 min

Martina Krylová, Bc.

17. 2. 2022

Ministerstvo financí 2. února 2022 zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizovaný Pokyn k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (dále jen „Pokyn“).

Z úprav je důležité zmínit především změnu v příloze č. 3, která obsahuje Odvětvové třídění rozpočtové skladby, konkrétně v paragrafu 2292 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – linková a paragrafu 2294 – Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní.

U těchto paragrafů nově došlo ke sloučení odstavců 5 a 6 do odstavce 5 a ke změně z hlediska druhového třídění rozpočtové skladby. Níže jsou uvedené z Pokynu citace nových odstavců 5 k uvedeným paragrafům.

Paragraf 2292:

„(5) Kraje nebo obce na tento paragraf zařazují peněžní převody krajům nebo obcím, které pro ně zajišťují obslužnost linkovou dopravou a požadují po nich úhradu výdajů nebo jejich části, které kraje nebo obce na tento účel vynaložily. Z hlediska druhového jde o transfery.“

 

Paragraf 2294:

„(5) Kraje nebo obce na tento paragraf zařazují peněžní převody krajům nebo obcím, které pro ně zajišťují obslužnost drážní dopravou a požadují po nich úhradu výdajů nebo jejich části, které kraje nebo obce na tento účel vynaložily. Z hlediska druhového jde o transfery.“

 

Citace z předchozí verze Pokynu:

„ …. Z hlediska druhového se tyto úhrady zařazují na položku 5811. Přijímající kraj tyto úhrady zařazuje na položku 2324.“

 

Novou verzí Pokynu byla tedy zároveň odstraněna obsahová náplň položek 5811 a 2324 týkající se dopravní obslužnosti.

 

Aktualizovaný Pokyn je uvedený na tomto odkazu:

Vyhláška č. 412/2021 Sb. | 2021 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)