MFČR – Informace o změnách v Pokynu k postupu dle vyhlášky o rozpočtové skladbě

2 min

Zdeněk Tišl, Ing.

23. 2. 2022

MFČR na svých stránkách zveřejnilo Informace o změnách v Pokynu k postupu podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Jedná se o změny mezi aktuální verzí tohoto pokynu vyvěšeného na stránkách MFČR od 2. 2. 2022 a původní verzí tohoto pokynu vyvěšeného na stránkách MFČR ke konci roku 2021.

Dokument je zveřejněn na tomto odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882

Kompletní citace změn je tato:

Oproti textu „Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě“, který byl zveřejněn na konci roku 2021, jsou v aktuálním textu zveřejněném 2. února 2022 provedeny následující změny.

Změny v obecných zásadách vztahujících se k třídění příjmů, výdajů a financujících položek

Na konci odstavce 19 byl odstraněn text „seskupení položek 52“.

Změny týkající se zařazování výdajů krajům nebo obcím za účelem zajištění dopravní obslužnosti

Peněžní převody krajů nebo obcí jiným krajům nebo obcím, které pro ně zajišťují dopravní obslužnost a požadují po nich úhradu výdajů nebo jejich části, které kraje nebo obce na tento účel vynaložily, budou zařazovány jako transfery, a proto

v druhovém třídění

v položce 2324 byly zrušeny odstavce 16 a 17.

v položce 5811 byly zrušeny odstavce 21 a 22.

v odvětvovém třídění

v paragrafu 2292 byl upraven odstavec 5 a zrušen odstavec 6.

v paragrafu 2294 byl upraven odstavec 5 a zrušen odstavec 6.

v paragrafu 2295 byl upraven odkaz na paragrafy 2292 a 2294.

Změny týkající nového zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech nahradil s účinností od 1. ledna 2021 zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Uvedená změna byla promítnuta

v druhovém třídění

v položce 5192 byl upraven odstavec 4.

Změna v položce 5323

V této položce byl zrušen odstavec 4, neboť jeho obsah je totožný s odstavcem 6 položky 5811, kam patří.

Změna v položce 5179

V této položce byl zrušen odstavec 5, neboť jeho obsah se věcně překrýval s odstavcem 4 této položky.