Postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině

2 min

Martina Krylová, Bc.

11. 3. 2022

Ministerstvo financí zveřejnilo 2. března 2022 na svých webových stránkách postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Jedná se o podrobný popis zatřídění těchto výdajů z hlediska odvětvového i druhového. Níže uvádíme stručné shrnutí.

Zařazení výdajů v rámci odvětvového třídění:

 • paragraf 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá,
 • v případě, že uprchlíci později zažádají o azyl v České republice, použil by se paragraf 4342 – Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům.

Zařazení výdajů v rámci druhového třídění:

 • v případě věcné pomoci, včetně pořízení dlouhodobého majetku za tímto účelem, se použije položka 5194 – Výdaje na věcnou činnost,
 • v případě finanční pomoci se bude jednat o transfery:
  • u neinvestičních transferů zejména o:
   • podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám,
   • položku 5492 – Dary fyzickým osobám,
   • položku 5520 – Neinvestiční transfery cizím státům,
   • položku 5531 – Peněžní dary do zahraničí,
  • u investičních transferů potom zatřídění na příslušnou položku seskupení 63.

Citace nejčastějších možností zachycení finanční pomoci Ukrajině:

 • Peněžní dary fyzickým osobám 
  • položka 5492, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny na území ČR)
  • položka 5531, paragraf 6221 (obyvatelé Ukrajiny v zahraničí)
 • Konkrétní územní samosprávný celek na Ukrajině (např. partnerské město) 
  • položka 5531, paragraf 6221
 • Velvyslanectví Ukrajiny v Praze (zastupitelský úřad cizího státu) 
  • položka 5520, paragraf 6221
 • Církevní právnická osoba (např. Charita Česká republika – Charita pro Ukrajinu) 
  • položka 5223, paragraf 6221
 • Ústav (např. Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, organizuje sbírka Paměť národa organizace Post Bellum)
  • položka 5221, paragraf 6221
 • Obecně prospěšná společnost (např. Člověk v tísni – SOS UKRAJINA; SOS ADRA – Pomoc Ukrajině) 
  • položka 5221, paragraf 6221
 • Spolek (např. Český červený kříž – Veřejná finanční sbírka na pomoc Červeného kříže Ukrajině; UNICEF – sbírka na pomoc Ukrajině)
  • položka 5222, paragraf 6221
 • Územní samosprávný celek pořádající veřejnou sbírku nebo jednající za skupinu obcí
  • položka 5229, paragraf 6221

Celý postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině naleznete na tomto odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-46717/