• Podpora
  • Metodický portál
  • Novinky
  • Metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině – aktualizace

Metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině – aktualizace

1 min

Martina Krylová, Bc.

8. 4. 2022

Dne 11. 3. 2022 jsme Vás na Metodickém portálu informovali o zveřejněném postupu k zajištění jednotného zatřídění výdajů územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí Ukrajině.

Dne 25. 3. a následně 31. 3. byla na stránkách Ministerstva financí zveřejněna aktualizace tohoto metodického postupu.

 

Zde uvádíme odkaz:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/pomoc-ukrajine--rozpoctove-zachyceni-46717/