Novela zákona o DPH

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

10. 5. 2022

Ministerstvo financí předložilo Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony, který mj. obsahuje změny v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDPH“). Za nejpodstatnější změnu v ZDPH lze považovat navržení zvýšení hranice obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč (§ 6 ZDPH) a paralelně změnu výše obratu u zrušení registrace plátce (§ 106, § 106b ZDPH). Dále novela ZDPH upravuje ustanovení týkající se kontrolního hlášení, konkrétně postupu při nesplnění povinnosti podání kontrolního hlášení a výše pokut (§ 101g, § 101h a § 101j ZDPH).

Účinnost novely je očekávaná od 1. 1. 2023, ovšem části týkající se změny výše obratu jsou podmíněny souhlasem Evropské komise, která měla v úmyslu toto navýšení implementovat ve směrnici až od roku 2025. Vláda předpokládá, že Evropská komise se k žádosti vyjádří nejpozději v červnu tohoto roku. Návrh zákona je v současné době v připomínkovém řízení. 

Zdroje:

[1] Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další související zákony

[2] VeKLEP

[3] Tisková zpráva – Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony