Stanoviska vydaná Ministerstvem financí České republiky – Oceňování majetku

1 min

Martina Krylová, Bc.

20. 5. 2022

Oceňování majetku je upraveno zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), a jeho prováděcí vyhláškou č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Jejich novelizací, s účinností od 1. 1. 2021, došlo k upřesnění přístupu k oceňování věcí.

 

Dne 12.  května 2022 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR na svých webových stránkách k této problematice stanoviska, konkrétně se jedná o:

 

Souhrnné stanovisko k problematice oceňování po 1. lednu 2021

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare-a-stanoviska/souhrnne-stanovisko-k-problematice-oceno-47486

Stanovisko k obvyklé ceně po 1. 1. 2021

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare-a-stanoviska/stanovisko-k-obvykle-cene-po-1-1-2021-47483

Stanovisko k ceně zjištěné po 1. 1. 2021

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare-a-stanoviska/stanovisko-k-cene-zjistene-po-1-1-2021-47484

Stanovisko k problematice tržní hodnoty po 1. lednu 2021

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare-a-stanoviska/stanovisko-k-problematice-trzni-hodnoty-47482

Stanovisko k reprodukční pořizovací ceně po 1. 1. 2021

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ocenovani-majetku/komentare-a-stanoviska/stanovisko-k-reprodukcni-porizovaci-cene-47485

 

Závaznost těchto stanovisek je uvedena v samotných dokumentech, citujeme:

„Předmětné stanovisko bylo zveřejněno z důvodu právní jistoty veřejnosti, znalců a odhadců, ale i kontrolních a správních orgánů a po projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Je právním názorem Ministerstva financí ČR. Ministerstvo financí ČR není oprávněno k závaznému výkladu právních předpisů, k tomu je oprávněn pouze soud.“