Změna průměrné ceny PHM u cest. náhrad

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

20. 5. 2022

Dne 13. 5. 2022 byla vyhlášena v částce č. 59 pod č. 116/2022 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.

Vyhláškou došlo k aktualizaci ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Novelou byla zvýšena průměrná cena benzinu automobilového 95 oktanového z původních 37,10 Kč/litr na 44,50 Kč/litr a dále došlo ke zvýšení u motorové nafty z 36,10 Kč/litr na 47,10 Kč/litr (vyhláška č. 511/2021 - § 4, písm. a), c)).

Vyhláška je účinná od 14. 5. 2022.

 

Zdroj: Vyhláška č. 116/2022 Sb.