Aktualizace základních informací ke zjednodušené evidenci dotací a modulu RIS ZED

1 min

17. 6. 2022

Ministerstvo financí zveřejnilo 10. června na svých stránkách prezentaci ze seminářů „Zjednodušená evidence dotací RIS ZED“.

Zde odkaz k nahlédnutí: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2022-06-10_Seminare-RIS-ZED-2022-05-06.pdf