Konsolidační manuál na stránkách Ministerstva financí

1 min

Martina Krylová, Bc.

29. 7. 2022

Účetní jednotky, které jsou součástí konsolidačního celku státu, se řídí Vyhláškou č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu).

Ministerstvo financí zveřejnilo 25. července na svých stránkách Konsolidační manuál s aktualizovanými metodikami.

Zde odkaz k nahlédnutí: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/ucetnictvi-a-ucetnictvi-statu/ucetni-reforma-verejnych-financi-ucetnic/ucetni-vykaznictvi-statu/konsolidacni-manual/