Zveřejnění Metodiky výkonu spisové služby pro rok 2022

1 min

Miroslav Čejka, Ing.

10. 8. 2022

Na metodickém portálu v sekci Metodiky byla zveřejněna Metodika výkonu spisové služby pro rok 2022. Metodika je zpřístupněna ke zhlédnutí též na tomto odkazu:

https://www.gordic.cz/metodicky_portal/metodiky/Metodika_vykonu_spis_sluzby_2022.pdf