Novela Vyhlášky č. 511/2021 Sb.

Legislativa Cestovní příkaz

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

19. 8. 2022

Dne 19. 8. 2022 byla pod částkou č. 110 vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů.
V rámci vyhlášky došlo k zvýšení stravného poskytovaného zaměstnanci za každý den pracovní cesty dle § 2 i § 3 a rovněž došlo ke zvýšení průměrné ceny za litr benzinu automobilového 98 oktanů dle § 4 písm. b).

Vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, tedy     20. 8. 2022.

Zdroj: Sbírka zákonů ČR - částka č. 110