Zveřejněna Metodická podpora k vykazování UZ v Části IX. finančního výkazu FIN 2-12 M

1 min

Martina Krylová, Bc.

22. 9. 2022

Dne 20. 9. 2022 byla na internetových stránkách Ministerstva financí zveřejněna Metodická podpora k vykazování účelových znaků v Části IX. Finančního výkazu FIN 2-12 M.

V metodice je mimo jiné upřesněno třídění přijatých transferů a půjčených peněžních prostředků ze SR, SF a NF, a souvisejících výdajů podle účelových znaků a jejich vykazování u položek podléhajících konsolidaci na úrovni účetní jednotky.

Postup doporučovaný v rámci této metodiky je závazný od 1. 1. 2023.

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-01-01_Vykazovani-ucelovych-znaku-v-Casti-IX-Financniho-vykazu-FIN-2-12-M.pdf