Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

27. 9. 2022

Ministerstvo financí České republiky na svých webových stránkách zveřejnilo dokument Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022 (metodický pokyn) včetně vzoru tabulek, vzoru žádosti o poskytnutí dotace a detailního návodu na zpracování vypořádání obcí s kapitolou VPS.
Uvedené dokumenty naleznete na uvedeném odkazu (https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/financni-vyporadani/2022/financni-vyporadani-s-kapitolou-statniho-48865).