Změna formulářových podání pro rok 2023

1 min

Ludmila Matějková, Ing.

26. 10. 2022

Dne 24. 10. 2022 byla pod částkou č. 142 vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky Vyhláška č. 312/2022 Sb., kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023. Změny se promítly do formulářových podání pro daň silniční, daň z příjmů a formulářových podáních v oblasti působnosti Celní správy ČR. Vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2023. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

 

Zdroj: Sbírka zákonů - Vyhláška č. 312/2022 Sb.