Meziresortní připomínkové řízení k návrhu zákona o účetnictví

1 min

31.10.2022 00:00:00

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách materiál „Návrh zákona o účetnictví“ v paragrafovém znění včetně důvodové zprávy k jednotlivým paragrafům. Materiály včetně předkládací zprávy jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2022/meziresortni-pripominkove-rizeni-k-navrh-49074/

O všech informacích souvisejících s připravovaným novým zákonem o účetnictví Vás budeme průběžně informovat.