MFČR - Stanovisko k započtení a hospodárnosti

1 min

28. 11. 2022

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách pro organizační složky státu a státní organizace stanovisko k využití institutu započtení jednostranným právním jednáním ve smyslu § 1982 a násl. občanského zákoníku ve spojení s ustanovením § 42 zákona č. 219/2000 Sb. (Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích).  

Stanovisko je přístupné na tomto odkazu:

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/majetek-statu/stanoviska-k-zakonu-o-majetku-statu/2022/stanovisko-k-problematice-zapocteni-a-ho-49468/