Schválen daňový balíček 2023

1 min

30. 11. 2022

Pan prezident 28.11. podepsal zákon ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jako Daňový balíček 2023).

Podpis prezidenta je posledním schvalovacím krokem v rámci legislativního procesu a nyní již následuje vyhlášení ve sbírce zákonů.

Daňový balíček mmj. obsahuje:

  • Zvýšení hranice pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000 Kč
  • Možnost uplatnit mimořádné odpisy majetku pro účely daně z příjmů pro období 2022-223
  • Zavedení dočasné mimořádné daně ze zisku (tzv. windfall tax)  
  • Zvýšení hranice ročních zdanitelných příjmů pro vznik povinnosti podat daňové přiznání