MFČR - Metodická podpora k dopravní obslužnosti ÚSC

1 min

22. 12. 2022

V oblasti dopravní obslužnosti územních samosprávných celků došlo od roku 2022 ke změnám ve vyhlášce č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (byla zrušena položka 5193) a následně i v rámci Pokynu k postupu podle vyhlášky ministerstva financí č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.  

Dne 13. 12. 2022 byla na internetových stránkách Ministerstva financí zveřejněna Metodická podpora k zatřídění příjmů a výdajů souvisejících se zajišťováním dopravní obslužnosti územními samosprávnými celky.   

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/metodicka-podpora/2022/metodicka-podpora-k-zatrideni-prijmu-a-v-49612/