MFČR - Aktualizace Pokynu k postupu podle vyhlášky o rozpočtové skladbě

1 min

22. 12. 2022

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 21. 12. 2022 na svých stránkách Pokyn k postupu podle vyhlášky MF č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, verze od 1. 1. 2023.  

V Pokynu byla doplněna „Kapitola 364 Digitální a informační agentura“ do přílohy č. 1., a to na základě vyhlášky 402/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Tato vyšla ve sbírce zákonů dne 14. 12. 2022, s účinností od 1. 1. 2023. 

Dále dochází ke změnám ve vymezení některých pojmů, obecných zásadách a v náplních některých položek. 

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882/