Informace o zveřejnění aktualizace kontrolních vazeb verze č. 60

1 min

11. 1. 2023

Dne 5.1.2023 zveřejnilo Ministerstvo financí ČR na webových stránkách Státní pokladny aktualizaci dokumentu kontrolních vazeb verze č. 60.

Dostupné na stránkách Státní pokladny:

Aktualizace dokumentu Kontrolních vazeb výkazů – Verze č. 60 | 2023 | Ministerstvo financí ČR - Státní pokladna (statnipokladna.cz)

 

Součástí dokumentu je zavedení nové kontroly na zatřiďování daňových příjmů a příjmů z hazardních her vykazovaných ve FIN 2-12 M, které budou kontrolovány na tabulku GFŘ obsahující výši převedených prostředků – RUD a daně z hazardních her.

Tabulka je dostupná na stránkách Finanční správy ČR:

Daňové příjmy krajů a obcí | Kraje a obce | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz)

 

Před odesláním výkazů doporučujeme překontrolovat hodnoty daňových příjmů a příjmů z hazardních her ve výše uvedené tabulce s hodnotami zaúčtovaných na jednotlivých položkách rozpočtové skladby.