Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2022

1 min

25. 1. 2023

Na stránkách MFČR je zveřejněna metodická informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města s kapitolou státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa včetně žádosti o dodatečnou dotaci na úhradu překročených volebních výdajů rok 2022.

 

Odkaz MFČR aktualizován dne 3.1.2023

Finanční vypořádání s kapitolou státního rozpočtu VPS a žádost o dodatečné dotace na úhradu překročených volebních výdajů za rok 2022 | 2022 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

 

Odkaz MFČR aktualizován dne 17.1.2023

Vyhláška č. 367/2015 Sb. | 2015 | Ministerstvo financí ČR (mfcr.cz)

 

Finanční vypořádání se provádí v souladu s legislativou:

-              Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

-              Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu

-              Vyhláška MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání