Aktualizace metodiky PAP pro rok 2023 - vydání revize

PAP

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

16. 2. 2023

Na základě změn v číselníku partnerů PAP (úpravy číselníku mezinárodních organizací), které byly zveřejněny na stránkách MFČR (viz https://www.statnipokladna.cz/cs/csuis/metodicke-informace) došlo k vydání revize metodiky PAP pro rok 2023. Aktualizovaná metodika je ke stažení na adrese: https://www.gordic.cz/metodicky_portal/metodiky/pap_2023.pdf. Přehled všech celostátně vydávaných metodik je zveřejněn na adrese: https://www.gordic.cz/podpora/metodika/metodiky