Změna ve vyhláškách o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty a pro daně z příjmů

1 min

Zdeněk Tišl, Ing.

28.04.2023

Dne 26. 4. 2023 byla pod částkou č. 60 vyhlášena ve Sbírce zákonů České republiky Vyhláška č. 112/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zde uvádíme odkaz na Sbírku zákonů: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 

Vyhláška č. 457/2020 Sb.

Vyhláška doplňuje nový vzor formulářového podání do přílohy č. 14 vyhlášky č. 457/2020 Sb. Konkrétně se jedná o vzor kontrolního hlášení k dani z přidané hodnoty, který dosud nebyl vyhláškou upraven, avšak jehož struktura byla stanovena zveřejněním ze strany správce daně.

 

Vyhláška č. 525/2020 Sb.

Vyhláška doplňuje nové vzory formulářových podání do příloh č. 12 a č. 13 vyhlášky č. 525/2020 Sb. Konkrétně se jedná o vzor přiznání k dani z neočekávaných zisků a vzor oznámení o přesouvání průměru upravených srovnávacích základů daně v rámci skupiny podniků s neočekávanými zisky.