Metodická podpora na stránkách MFČR

1 min

Martina Krylová, Bc.

30. 6. 2023

Ministerstvo financí zveřejnilo dne 27. 6. 2023 na svých stránkách Informace a metodickou pomůcku k Daňovému milostivému létu, týkající se místních poplatků.  

Jedná se o metodickou pomůcku upřesňující využití daňového milostivého léta (zákon č. 182/2023 Sb., o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, s účinností od 1.7.2023) obecními úřady, Magistrátem hl. m. Prahy nebo úřadem městské části hl. m. Prahy při správě místních poplatků. 

Citujeme z metodiky:

„Aby obecní úřad mohl podle daňového milostivého léta postupovat, musí zastupitelstvo obce nebo hlavního města Prahy ve lhůtě nejpozději do 30. 9. 2023 přijmout usnesení, že se uvedený zákon použije na místní poplatky, které spravuje obecní úřad této obce. V opačném případě nemůže obecní úřad daňové milostivé léto využít. 

Daňové milostivé léto představuje jednorázový mimořádný nástroj, který jednak 

  • umožňuje dlužníkovi dosáhnout mimořádného zániku určeného příslušenství poplatku odpuštěním, a dále 
  • umožňuje správci poplatku odstranit z osobního daňového účtu dlužníka nedoplatky nepatrné hodnoty pomocí mimořádného zániku některých nedoplatků na dani a na příslušenství daně.“ 

 

Zde uvádíme odkaz: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2023/informace-a-metodicka-pomucka-k-danovemu-51774/