Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozpočtové skladbě

1 min

Martina Krylová, Bc.

14. 7. 2023

Dne 13. července byl zveřejněn návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě.

Dle důvodové zprávy vychází potřeba novelizace vyhlášky o rozpočtové skladbě z aktuálně probíhající legislativní činnosti (přijetí nových zákonů a novel zákonů), ale i z praktické aplikace rozpočtové skladby.

Navrhované změny se týkají pouze příloh vyhlášky, konkrétně přílohy 1 – Odpovědnostní třídění, 2 – Druhové třídění, 3 – Odvětvové třídění a 7 – Doplňkové třídění.  

Materiál je ve stavu k připomínkování, navrhovaná účinnost je 1. ledna 2024.

Zde uvádíme odkaz: https://www.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCTPCKT05/