Metodická podpora na stránkách MFČR

1 min

Martina Krylová, Bc.

20. 7. 2023

Na stránkách Ministerstva financí České republiky jsou od 18. 7. 2023 k dispozici dva nové metodické pokyny vydané Centrální harmonizační jednotkou.  

Jedná se o:  

  • Metodický pokyn CHJ č. 26 – Řídící kontrola a dotace – Schvalovací postupy řídící kontroly u poskytování dotací 

 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-07-18_MP-CHJ-26-Ridici-kontrola-a-dotace.pdf 

  

  • Metodický pokyn CHJ č. 27 – Veřejnosprávní kontrola příjemce dotace 

 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/2023-07-18_MP-CHJ-27-Verejnospravni-kontrola-prijemce-dotace.pdf 

 

Oba pokyny mají doporučující charakter a naleznete v nich i příklady dobré a špatné praxe.